Salwiko Chirurgia świadczy usługi medyczne z dziedziny chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz naczyniowej. Nadrzędnym celem placówki jest spełnianie wymagań Naszych pacjentów poprzez świadczenie dla usług medycznych na najwyższym poziomie. 

Środkami służącymi do osiągnięcia tego celu są:

• ustawiczne kształcenie personelu placówki poprzez udział w konferencjach i szkoleniach.

• wdrażanie najnowszych metod diagnostyki i leczenia,

• postępowanie zgodnie z zasadami etyki lekarskiej oraz pielęgniarskiej,

• dostosowywanie infrastruktury Salwiko Chirurgia do aktualnych potrzeb.

• współpraca z podwykonawcami oraz dostawcami na zasadach partnerskich


ISO 9001:2009

Personel placówki zobowiązał się do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wprowadzania nowych metod i technik diagnozowania oraz leczenia, doskonaleniu organizacji pracy oraz realizowanych procesów leczenia. 

Monitorujemy i prowadzimy ocenę satysfakcji pacjenta. Kierownik Salwiko Chirurgia zobowiązał się do utrzymywania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.