• Nowoczesne leczenie żylaków kończyn dolnych

* operacje klasyczne;

zabiegi metoda tradycyjną polegają na chirurgicznym usunięciu niewydolnego pnia lub części pnia żylnego wraz z żylakami z dorzecza. Zabiegi wykonywane są z małych, estetycznych nacięć skóry
w znieczuleniu miejscowym lub podpajęczynówkowym. Po zabiegu wymagana jest komprejsoterapia (pończochy), dla szybszego i lepszego efektu stosuje się okłady z lodu i wcieranie maści zawierających heparynę. 

* operacje metodą laserową  (EVLT);

zabieg polega na ablacji termicznej niewydolnego pnia żylnego przy wykorzystaniu energii emitowanej przez laser. Żyła obkurcza się i zostaje trwale zamknięta, dzięki czemu nie ma potrzeby jej usuwania. Zabieg estetyczny (dostęp z wkłucia lub nacięcia 2 mm), krótki czas operacji (30-60 minut), szybki powrót do codziennej aktywności, możliwość operowania dwóch kończyn. Po zabiegu chory stosuje kompresjoterapię (pończochy) przez okres 3-6 miesięcy. Część zabiegów uzupełnia się usunięciem żylaków lub skleroterapię.

* operacje metodą radiofrequency (RF); 

zabieg bardzo podobny do zabiegu laserowego - EVLT. Różnica polega na wykorzystaniu energii fal
o wysokiej częstotliwości, a nie energii emitowanej przez laser. Postępowanie po zabiegu podobne.

* operacje parą wodną (SVS); 

zabieg polega na ablacji pni żylnych i żylaków z wykorzystaniem przegrzanej pary wodnej. Wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Metoda dedykowana żylakom o krętym przebiegu. Postępowanie pooperacyjne jak w EVLT i RF.

* skleroterapia (obliteracja); 

metoda polega na podaniu do wnętrza żylaka środka obliteracyjnego (aetoksysclerol, fibrovein) powodującego jego uszkodzenie i trwale zamkniecie. Zabieg nie wymaga znieczulenia, obliteruje się niewydolne pnie żylne, żylaki, żylaki siatkowate, pajączki. Po zabiegu wymagana jest kompresjoterapia oraz aktywny tryb życia. Zabiegi powtarza się co 2-4 tygodnie. Efekt końcowy po kilku miesiącach. Odmiana tej metody jest skleroterapia pod kontrola usg - echoskleroterapia.

* laserowe leczenie pajączków żylnych; 

metoda wykorzystuje energię lasera emitowana przez skórę. Zamykane są najmniejsze żylaki - pajączki. Zabiegi powtarza się dla uzyskania jak najlepszego efektu. Mimo stosowania żeli znieczulająco-chłodzących oraz aparatury schładzającej zabieg bolesny. Po zabiegu nie stosuje się kompresjoterapii (pończoch), wskazane jest natłuszczanie i schładzanie skóry.

* zamykanie żylaków przy pomocy kleju; 

metoda bez użycia energii cieplnej, nie wymaga znieczulenia (z wyjątkiem miejsca wprowadzenia systemu do wnętrza naczynia). Polega na aplikacji kleju tkankowego do wnętrza niewydolnego naczynia pod kontrolą usg. Polimeryzujący środek powoduje w konsekwencji zwłóknienie żyły i wyłączenie chorego naczynia z krążenia. Metoda w większości nie wymaga późniejszego noszenia wyrobów uciskowych sprawia ,że pacjent szybko wraca do aktywności, nie doznając poważniejszych dolegliwości bólowych.

  • Wytwarzanie i operacje korekcyjne przetok tętniczo-żylnych do hemodializ,
  • Leczenie operacyjne, obliteracyjne i laserowe naczyniakow i malformacji naczyniowych,


EFEKTY LECZENIA ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH:

Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem/3 miesięce po zabiegu


Przed zabiegiem/10 doba po zabiegu


Przed zabiegiem/9 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem/6 miesiąc po zabiegu