EFEKTY LECZENIA ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH:

Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 12 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 12 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 9 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 9 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 12 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu


Przed zabiegiem / 6 miesięcy po zabiegu